ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมคีรี(ถมหลุมบ่อถนน)
  รายละเอียด :

 ทต.พรหมคีรี ขอประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมคีรี มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน