ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)
  รายละเอียด :

 ทต.พรหมคีรี ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง 

 

จึงเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญามาเพื่อทราบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน