ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
  รายละเอียด :

 ทต.พรหมคีรี ได้มีโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 

  

  จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้ทราบโดยทั่วกัน (ตามรายละเอียดแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน