ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ
  รายละเอียด :

 ทต.พรหมคีรี ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ  จึงขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญามาเพื่อทราบ (ตามรายละเอียดแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน