ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ
  รายละเอียด :

 ทต.พรหมคีรี ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 

 

  จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้ทราบโดยทั่วกัน(ตามรายละเอียดแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน