ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 ก.ค. 2563
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
11 มิ.ย. 2563
3 เผยแพร่การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 พ.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 พ.ค. 2563
5 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
22
25 พ.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของเทศบาลตำบลพรหมคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 พ.ค. 2563
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
27 เม.ย. 2563
8 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
6
24 เม.ย. 2563
9 รายงานผลกาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจเกิดผลประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
17 เม.ย. 2563
10 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21