ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมเครื่องเล่น และอาคารเรียนของ ศพด.บ้านเขาปูน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 ต.ค. 2563
2 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 ต.ค. 2563
3 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 ต.ค. 2563
4 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุประกอบ(สาธิต) ตามโครงการเสริมทักษะเด็กเล็กในการช่วยเหลือตนเองและเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 ต.ค. 2563
5 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างรถยนต์โดยสาร 14 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามโครงการเสริมทักษะเด็กเล็กในการช่วยเหลือตนเองและเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 ต.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสาร 14 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามโครงการเสริมทักษะเด็กเล็กในการช่วยเหลือตนเองและเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
14 ต.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบ (สาธิต) ตามโครงการเสริมทักษะเด็กเล็กในการช่วยเหลือตนเองและเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
14 ต.ค. 2563
8 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยตาข้ำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 ต.ค. 2563
9 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแควตอนบน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 ต.ค. 2563
10 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116