ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมปรับแต่งภูมิทัศน์ถนนสายนครศรีฯ - นบพิตำ 4016 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
11 พ.ย. 2562
2 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมปรับแต่งภูมิทัศน์ ถนนสายนครศรีฯ - นบพิตำ 4016 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 พ.ย. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
08 พ.ย. 2562
4 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการส่งเสริมประเพณีจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 พ.ย. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 พ.ย. 2562
6 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 พ.ย. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมประเพณีจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 พ.ย. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
31 ต.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปูน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
31 ต.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
2
31 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89