ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ธ.ค. 2564
92 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 ธ.ค. 2564
93 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 ธ.ค. 2564
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 ธ.ค. 2564
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 ธ.ค. 2564
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลพนักงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ธ.ค. 2564
97 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 พ.ย. 2564
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมต่างๆ ของ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
36
29 พ.ย. 2564
99 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 พ.ย. 2564
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเคื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155