ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
21 ส.ค. 2561
992 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ รวม 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
21 ส.ค. 2561
993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
87
20 ส.ค. 2561
994 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
20 ส.ค. 2561
995 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
20 ส.ค. 2561
996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
17 ส.ค. 2561
997 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
112
17 ส.ค. 2561
998 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการจ้างเหมาจัดทำและตกแต่งรถผลาชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
04 ส.ค. 2561
999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตกแต่งรถผลาชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
03 ส.ค. 2561
1000 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการแผนที่ภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| 100 |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155