ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลพนักงานขับรถบรรทุกขยะ และพนักงานเก็บขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
31 ก.ค. 2561
1002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
101
25 ก.ค. 2561
1003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
17 ก.ค. 2561
1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งภูมิทัศน์ พร้อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
10 ก.ค. 2561
1005 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์พร้อมปลุกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าสำนักงาน ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
77
10 ก.ค. 2561
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานตะกร้า จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 ก.ค. 2561
1007 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการซื้อทรายป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
62
02 ก.ค. 2561
1008 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการจ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ)การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
92
02 ก.ค. 2561
1009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ)การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
74
02 ก.ค. 2561
1010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
84
02 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| 101 |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155