ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ Cannon ดาวน์โหลดเอกสาร
96
02 ก.ค. 2561
1012 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อวัสดุป้องกันการเปื้อนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (รพ.สต.พรหมโลก) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
28 มิ.ย. 2561
1013 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการซื้อชุดบริการตามสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (รพ.พรหมคีรี) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
28 มิ.ย. 2561
1014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุป้องกันการเปื้อนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (รพ.สต.พรหมโลก) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
28 มิ.ย. 2561
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดบริการตามสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (รพ.พรหมคีรี) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
28 มิ.ย. 2561
1016 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
66
25 มิ.ย. 2561
1017 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อต้นพันธุ์ดาวเรือง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
25 มิ.ย. 2561
1018 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการเช่าเก้าอี้จัดเลี้ยงพลาสติก จำนวน 2,000 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
112
25 มิ.ย. 2561
1019 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างบันทึกภาพและรวบรวมภาพนิ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
25 มิ.ย. 2561
1020 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการเช่าเก้าอี้จัดเลี้ยงพลาสติก จำนวน 1,000 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| 102 |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155