ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1021 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 มิ.ย. 2561
1022 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 มิ.ย. 2561
1023 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
64
25 มิ.ย. 2561
1024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
25 มิ.ย. 2561
1025 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
98
25 มิ.ย. 2561
1026 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 มิ.ย. 2561
1027 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
25 มิ.ย. 2561
1028 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
87
25 มิ.ย. 2561
1029 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อแบตเตอรรี่สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
60
25 มิ.ย. 2561
1030 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
25 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| 103 |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155