ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1031 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตการดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 มิ.ย. 2561
1032 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
25 มิ.ย. 2561
1033 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อกระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม ดาวน์โหลดเอกสาร
67
25 มิ.ย. 2561
1034 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองช่าง จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
25 มิ.ย. 2561
1035 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 มิ.ย. 2561
1036 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อยางรถสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
95
25 มิ.ย. 2561
1037 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
25 มิ.ย. 2561
1038 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
25 มิ.ย. 2561
1039 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาจัดหา โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง พร้อมจัดประดับตกแต่งสถานที่ฯ (งานประเพณีสงกรานต์ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 มิ.ย. 2561
1040 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดหาวัสดุสำหรับพิธีกรรมทางศาสนาฯ (งานประเพณีสงกรานต์) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
25 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| 104 |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155