ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1041 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อถังขยะแยกประเภท ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 มิ.ย. 2561
1042 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะแบบดิจิตอล ดาวน์โหลดเอกสาร
70
25 มิ.ย. 2561
1043 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อแบตเตอรรี่สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
25 มิ.ย. 2561
1044 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 มิ.ย. 2561
1045 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
25 มิ.ย. 2561
1046 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาจัดหา เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
25 มิ.ย. 2561
1047 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
25 มิ.ย. 2561
1048 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
25 มิ.ย. 2561
1049 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
25 มิ.ย. 2561
1050 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
113
25 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| 105 |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155