ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1051 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
25 มิ.ย. 2561
1052 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
25 มิ.ย. 2561
1053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 มิ.ย. 2561
1054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดพิมพ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
25 มิ.ย. 2561
1055 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมแซมประตูภายในอาคารสำนักงาน ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
87
19 มิ.ย. 2561
1056 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองทองมา ดาวน์โหลดเอกสาร
66
13 มิ.ย. 2561
1057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชนืดพิมพ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
11 มิ.ย. 2561
1058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
11 มิ.ย. 2561
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
07 มิ.ย. 2561
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
28 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| 106 |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155