ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1061 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
28 พ.ค. 2561
1062 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
23 พ.ค. 2561
1063 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
23 พ.ค. 2561
1064 ประกาศเทศบาลตำบลพรหมคีรี ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน ศพด.บ้านเขาปูน ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
15 พ.ค. 2561
1065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 พ.ค. 2561
1066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา วัสดุอุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน ของขวัญของรางวัล ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 พ.ค. 2561
1067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหา เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
09 พ.ค. 2561
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อชุมชน ชื่อเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
65
08 พ.ค. 2561
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดเตตรียมสนามสำหรับการแข่งขันกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
57
08 พ.ค. 2561
1070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| 107 |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155