ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1071 ประกาศสำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองทองมา ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 พ.ค. 2561
1072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 พ.ค. 2561
1073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองทองมา ดาวน์โหลดเอกสาร
64
27 เม.ย. 2561
1074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อวัดระยะแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
24 เม.ย. 2561
1075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-2593 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
24 เม.ย. 2561
1076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 เม.ย. 2561
1077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแยกประเภทและถังพลาสติ้ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
20 เม.ย. 2561
1078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาวัสดุสำหรับพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีรดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
11 เม.ย. 2561
1079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหา โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง จัดประดับตกแต่งสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
11 เม.ย. 2561
1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และงานไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
11 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| 108 |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155