ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1081 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันนา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
10 เม.ย. 2561
1082 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 เม.ย. 2561
1083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
64
10 เม.ย. 2561
1084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
10 เม.ย. 2561
1085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 เม.ย. 2561
1086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัลตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
10 เม.ย. 2561
1087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
10 เม.ย. 2561
1088 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิตคลองปลายอวน หมู่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
09 เม.ย. 2561
1089 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงคูระบายน้ำถนนสายในหมง-เขาล้อม หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
03 เม.ย. 2561
1090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาระบบประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
62
30 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| 109 |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155