ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี(หลังใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
24 พ.ย. 2564
102 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี(หลังใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
24 พ.ย. 2564
103 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
23 พ.ย. 2564
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
23 พ.ย. 2564
105 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
22 พ.ย. 2564
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
18 พ.ย. 2564
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 พ.ย. 2564
108 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 พ.ย. 2564
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 พ.ย. 2564
110 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
15 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155