ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1101 ประกาศสำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิตคลองปลายอวน หมู่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
21 มี.ค. 2561
1102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
60
21 มี.ค. 2561
1103 ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
71
20 มี.ค. 2561
1104 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
19 มี.ค. 2561
1105 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
19 มี.ค. 2561
1106 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสันนา หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
16 มี.ค. 2561
1107 ประกาศสำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
57
16 มี.ค. 2561
1108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันนา หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
15 มี.ค. 2561
1109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิตคลองปลายอวน ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
14 มี.ค. 2561
1110 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันนา หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
14 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| 111 |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155