ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1111 ประกาศผูชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
14 มี.ค. 2561
1112 ประกาศสำเนาสัญญาจ้าง โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงคูระบายน้ำถนนสายในหมง-เขาล้อม หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
08 มี.ค. 2561
1113 ประกสศสำเนาสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
70
08 มี.ค. 2561
1114 ประกาศสำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรหมคีรี หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
08 มี.ค. 2561
1115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงคูระบายน้ำถนนสายในหมง-เขาล้อม ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
07 มี.ค. 2561
1116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมหลังคา ศพด.ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
74
06 มี.ค. 2561
1117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
73
06 มี.ค. 2561
1118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
84
06 มี.ค. 2561
1119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
85
28 ก.พ. 2561
1120 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ทต.พรหมคีรี หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
28 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| 112 |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155