ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1121 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายเขาโป๊ะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
26 ก.พ. 2561
1122 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ ทต.พรหมคีรี หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
26 ก.พ. 2561
1123 ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาจ่ายน้ำสายเขาล้อม ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
23 ก.พ. 2561
1124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตการดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
12 ก.พ. 2561
1125 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรีสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
87
08 ก.พ. 2561
1126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
08 ก.พ. 2561
1127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
07 ก.พ. 2561
1128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
71
06 ก.พ. 2561
1129 ประกาศตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุด (อุทกภัย) จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
63
05 ก.พ. 2561
1130 ประกาศสำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงท่อประปาจ่ายน้ำสายเขาล้อม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
05 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| 113 |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155