ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ก.พ. 2561
1132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงท่อประปาจ่ายน้ำสายเขาล้อม หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 ก.พ. 2561
1133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
23 ม.ค. 2561
1134 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
23 ม.ค. 2561
1135 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในหมง - เขาล้อม ม.6,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
19 ม.ค. 2561
1136 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อประปาจ่ายน้ำสายเขาล้อม หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
19 ม.ค. 2561
1137 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายเขาโป๊ะ หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
08 ม.ค. 2561
1138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายเขาโป๊ะ หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
04 ม.ค. 2561
1139 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายเขาโป๊ะ หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 ม.ค. 2561
1140 ประกาศสำเนาสัญญาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุด(อุทกภัย) จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
74
29 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| 114 |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155