ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนชำรุด(อุทกภัย) จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
72
27 ธ.ค. 2560
1142 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนชำรุด(อุทกภัย) จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
74
25 ธ.ค. 2560
1143 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศกายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
20 ธ.ค. 2560
1144 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 29 สาย (หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
19 ธ.ค. 2560
1145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 29 สาย (หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
18 ธ.ค. 2560
1146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
87
14 ธ.ค. 2560
1147 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 29 สาย(หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
14 ธ.ค. 2560
1148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 ธ.ค. 2560
1149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
77
06 ธ.ค. 2560
1150 ประกาศ รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
27 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| 115 |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155