ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ประปา 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
24 พ.ย. 2560
1152 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
20 พ.ย. 2560
1153 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
20 พ.ย. 2560
1154 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 พ.ย. 2560
1155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
16 พ.ย. 2560
1156 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 พ.ย. 2560
1157 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในหมง-เขาล้อม หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
06 พ.ย. 2560
1158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
84
27 ต.ค. 2560
1159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาปูน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
27 ต.ค. 2560
1160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 1,000 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
60
25 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| 116 |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155