ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 2,000 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
54
24 ต.ค. 2560
1162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกภาพนิ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
24 ต.ค. 2560
1163 ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
09 ต.ค. 2560
1164 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
09 ต.ค. 2560
1165 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคล(งานกิจการประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
02 ต.ค. 2560
1166 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคล(งานบริหารงานคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
02 ต.ค. 2560
1167 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 ต.ค. 2560
1168 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ปากซอยห้วยน้ำแดง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
27 ก.ย. 2560
1169 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายในหมง-เขาล้อม ม.6 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 ส.ค. 2560
1170 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
21 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| 117 |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155