ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1171 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายในหมง - เขาล้อม หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
15 ส.ค. 2560
1172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีตสายในหมง - เขาล้อม ม.6,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
11 ส.ค. 2560
1173 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
11 ส.ค. 2560
1174 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยน้ำแดง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
08 ส.ค. 2560
1175 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลฯ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในหมง-เขาล้อม ม.6,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
04 ส.ค. 2560
1176 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยน้ำแดง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
20 ก.ค. 2560
1177 แก้ไขประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E001/2560 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในหมง-เขาล้อม ม.6,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
14 ก.ค. 2560
1178 ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในหมง-เขาล้อม หมู่ที่ 6,7 ด้วยระบบอืเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
13 ก.ค. 2560
1179 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
12 ก.ค. 2560
1180 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
12 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| 118 |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155