ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1181 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายในหมง - เขาล้อม หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
11 ก.ค. 2560
1182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยน้ำแดง หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
07 ก.ค. 2560
1183 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในหมง - เขาล้อม หมู่ที่ 6,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
27 มิ.ย. 2560
1184 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
23 พ.ค. 2560
1185 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
23 พ.ค. 2560
1186 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
57
19 พ.ค. 2560
1187 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายเขาโป๊ะ-เขายาง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
27 เม.ย. 2560
1188 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
20 มี.ค. 2560
1189 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยน้ำแดง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
17 มี.ค. 2560
1190 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
16 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| 119 |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155