ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 พ.ย. 2564
112 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 พ.ย. 2564
113 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 พ.ย. 2564
114 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 พ.ย. 2564
115 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 พ.ย. 2564
116 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
28 ต.ค. 2564
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 ต.ค. 2564
118 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
39
27 ต.ค. 2564
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 ต.ค. 2564
120 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155