ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1191 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยต้นท้อน ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
02 มี.ค. 2560
1192 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยเขาล้อม หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
02 มี.ค. 2560
1193 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายหน้าจอม หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
14 ก.พ. 2560
1194 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายในหมง-เขาล้อม หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
29 ธ.ค. 2559
1195 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ทต.พรหมคีรี หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
27 ธ.ค. 2559
1196 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
20 ต.ค. 2559
1197 ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25559 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
10 ต.ค. 2559
1198 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
66
22 มี.ค. 2559
1199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายห้วยน้ำแดง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
22 มี.ค. 2559
1200 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารสำนักงาน ทต.พรหมคีรี งวดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
21 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| 120 |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155