ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1201 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายห้วยน้ำแดง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 มี.ค. 2559
1202 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายห้วยน้ำแดง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
01 มี.ค. 2559
1203 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
12 ก.พ. 2559
1204 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.58) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
28 ม.ค. 2559
1205 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
28 ม.ค. 2559
1206 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
26 ม.ค. 2559
1207 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
26 ม.ค. 2559
1208 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน ม.3,4,5,6,7,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
08 ม.ค. 2559
1209 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมถนนสายหนองทองมา ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 ธ.ค. 2558
1210 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนกลาง ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
28 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| 121 |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155