ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1211 ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
90
21 ธ.ค. 2558
1212 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาสายสันนา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 ธ.ค. 2558
1213 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อเพิ่มเติมท่อสูบน้ำดิบสายคลองปลายอวน-ระบบประปาผิวดิน ม.4,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
27 พ.ย. 2558
1214 ประกาศ รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
23 พ.ย. 2558
1215 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
11 พ.ย. 2558
1216 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
30 ต.ค. 2558
1217 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 ต.ค. 2558
1218 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
13 ต.ค. 2558
1219 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
13 ต.ค. 2558
1220 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
05 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| 122 |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155