ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1221 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาสายสันนา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
18 ก.ย. 2558
1222 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการวางท่อเพิ่มเติมท่อสูบน้ำดิบสายคลองปลายอวน-ระบบกรองน้ำประปา 4,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
18 ก.ย. 2558
1223 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
135
20 ส.ค. 2558
1224 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
11 ส.ค. 2558
1225 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
11 ส.ค. 2558
1226 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
11 ส.ค. 2558
1227 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อประปา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
07 ส.ค. 2558
1228 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการวางท่อประปา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
28 ก.ค. 2558
1229 ประกาศประมูลจ้างโครงการวางท่อประปา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
08 ก.ค. 2558
1230 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารสำนักงาน ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
107
08 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| 123 |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155