ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1231 ยกเลิกประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารสำนักงาน ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
92
29 มิ.ย. 2558
1232 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารสำนักงาน ทต.พรหมคีรี (ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
29 มิ.ย. 2558
1233 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเพิ่มเติมท่อส่งน้ำดิบสายคลองปลายอวน-ระบบกรองน้ำประปา 4,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
25 มิ.ย. 2558
1234 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาสายสันนา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
25 มิ.ย. 2558
1235 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
115
24 มิ.ย. 2558
1236 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
101
04 มิ.ย. 2558
1237 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
103
26 พ.ค. 2558
1238 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
12 พ.ค. 2558
1239 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 เม.ย. 2558
1240 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
09 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| 124 |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155