ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1241 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
09 เม.ย. 2558
1242 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
84
12 มี.ค. 2558
1243 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการจัดซื้อถังขยะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
11 มี.ค. 2558
1244 ประกาศการสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
131
24 ก.พ. 2558
1245 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ดาวน์โหลดเอกสาร
146
19 ก.พ. 2558
1246 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
20 ม.ค. 2558
1247 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
20 ม.ค. 2558
1248 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
20 ม.ค. 2558
1249 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
20 ม.ค. 2558
1250 ประตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
14 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| 125 |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155