ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1261 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
24 พ.ย. 2557
1262 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
24 พ.ย. 2557
1263 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
24 พ.ย. 2557
1264 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
04 พ.ย. 2557
1265 ประกาศตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยหลุมพอ และซอยสนามกีฬาบ้านปลายอวน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
14 ต.ค. 2557
1266 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
14 ต.ค. 2557
1267 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาฯ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 ต.ค. 2557
1268 ประกาศจ้างออกแบบรั้วอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
115
25 ก.ย. 2557
1269 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
08 ก.ย. 2557
1270 ประกาศสำเนาสัญญาจ้าง โครงการบุกเบิกถนนซอยหลุมพอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
08 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| 127 |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155