ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1281 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
125
10 ก.ค. 2557
1282 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชย์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
10 ก.ค. 2557
1283 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านครู ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
09 ก.ค. 2557
1284 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
25 มิ.ย. 2557
1285 ประกาศสอบาคาจ้างโครงการบุกเบิกถนน จำนวน 3 โครงการ (ครั้งใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
25 มิ.ย. 2557
1286 ประกาศสำเนาสัญญาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
23 มิ.ย. 2557
1287 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้นฯ งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
20 มิ.ย. 2557
1288 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนน จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
16 มิ.ย. 2557
1289 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
11 มิ.ย. 2557
1290 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
11 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| 129 |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155