ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1301 ประกาศตรวจการจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
116
09 เม.ย. 2557
1302 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
28 มี.ค. 2557
1303 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
17 มี.ค. 2557
1304 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
17 มี.ค. 2557
1305 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้นฯ งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
18 ก.พ. 2557
1306 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้นฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
30 ม.ค. 2557
1307 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
155
30 ม.ค. 2557
1308 ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
196
27 ม.ค. 2557
1309 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
161
07 ม.ค. 2557
1310 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
07 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| 131 |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155