ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1321 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
22 พ.ย. 2556
1322 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
22 พ.ย. 2556
1323 ประกาศยกเลิการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้นฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
18 พ.ย. 2556
1324 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุ และกลุ่ม อสม.ประจำตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
175
05 พ.ย. 2556
1325 ประกาศตรวจการจ้างโครงการวางท่อสูบน้ำดิบ ระบบประปาภูเขาสันนา ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
18 ก.ย. 2556
1326 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
13 ส.ค. 2556
1327 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
13 ส.ค. 2556
1328 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการวางท่อสูบน้ำดิบระบบประปาภูเขาสันนา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
16 ก.ค. 2556
1329 ประกาศสำเนาสัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
184
16 ก.ค. 2556
1330 ประกาศสำเนาสัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้อถังขยะแบบพลาสติก ทรงกลม ดาวน์โหลดเอกสาร
212
10 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| 133 |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155