ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1331 ประกาศสำเนาสัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
10 ก.ค. 2556
1332 ประกาศสำเนาสัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
143
10 ก.ค. 2556
1333 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อสูบน้ำดิบ ระบบประปาภูเขาสันนา ดาวน์โหลดเอกสาร
204
13 มิ.ย. 2556
1334 สรุปผลการดำเนินการจัดซิ้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
13 มิ.ย. 2556
1335 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
13 มิ.ย. 2556
1336 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
13 มิ.ย. 2556
1337 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเขาปูน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
12 มิ.ย. 2556
1338 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยนางเรียง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
07 มิ.ย. 2556
1339 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
177
05 มิ.ย. 2556
1340 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเขาปูน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
03 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| 134 |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155