ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1341 ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ถังขยะ และรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
629
31 พ.ค. 2556
1342 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาโป๊ะ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
27 พ.ค. 2556
1343 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาโป๊ะ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
23 พ.ค. 2556
1344 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเขาปูน ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
20 พ.ค. 2556
1345 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยนางเรียง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
20 พ.ค. 2556
1346 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยนางเรียง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
07 พ.ค. 2556
1347 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาโป๊ะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
07 พ.ค. 2556
1348 ประกาศเทศบาลตำบลพรหมคีรีเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเขาปูน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
30 เม.ย. 2556
1349 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาโป๊ะ,ห้วยนางเรียง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
11 เม.ย. 2556
1350 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางแยกบ้านตาน้อย หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
04 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| 135 |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155