ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1351 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถังประปาภูเขาบ้านปลายอวน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
27 มี.ค. 2556
1352 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยด้ามจอบ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
27 มี.ค. 2556
1353 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถังประปาภูเขาบ้านปลายอวน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
25 มี.ค. 2556
1354 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยด้ามจอบ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
25 มี.ค. 2556
1355 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนทางแยกบ้านตาน้อย หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
25 มี.ค. 2556
1356 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยด้ามจอบ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
19 ก.พ. 2556
1357 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
11 ก.พ. 2556
1358 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
05 ก.พ. 2556
1359 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
18 ม.ค. 2556
1360 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
18 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| 136 |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155