ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1361 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 55 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
14 ม.ค. 2556
1362 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
18 ธ.ค. 2555
1363 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
18 ธ.ค. 2555
1364 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
08 พ.ย. 2555
1365 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
16 ต.ค. 2555
1366 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
16 ต.ค. 2555
1367 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
10 ก.ย. 2555
1368 ประกาศตรวจการจ้างโครงการวางท่อประปาปรับเปลี่ยนขนาดท่อประปาและเจาะถังประปาเพิ่มแรงดันน้ำ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
03 ก.ย. 2555
1369 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
29 ส.ค. 2555
1370 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการวางท่อประปาปรับเปลี่ยนขนาดท่อประปาและเจาะถังประปา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
29 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| 137 |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155