ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1381 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการวางท่อประปาเพิ่มเติม หมู่ที่ 4,5,6,7,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
31 พ.ค. 2555
1382 ประกาศตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายยางปากสระ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
04 พ.ค. 2555
1383 ปรกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อประปาเพิ่มเติม ม.4,5,6,7,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
26 เม.ย. 2555
1384 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายยางปากสระ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
24 เม.ย. 2555
1385 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายยางปากสระ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
11 เม.ย. 2555
1386 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายยางปากสระ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
23 มี.ค. 2555
1387 ประกาศปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
13 มี.ค. 2555
1388 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
24 พ.ย. 2554
1389 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
24 พ.ย. 2554
1390 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนใน หมู่ที่ 4
248
14 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| 139 |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155