ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานภายในกองช่าง (งานก่อสร้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 ก.ย. 2564
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 ก.ย. 2564
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 ก.ย. 2564
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจัดรยานยนต์,รถยนต์กองช่าง,และใช้ในการปฏิบัติราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 ก.ย. 2564
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ก.ย. 2564
136 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการวางท่อและปรับปรุงท่อประปาจ่ายน้ำ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
28 ก.ย. 2564
137 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการเรียงหินยาแนว หินก่อกั้นน้ำกัดเซาะไหล่ทางภายในพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
40
28 ก.ย. 2564
138 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
27 ก.ย. 2564
139 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-57-0023 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
27 ก.ย. 2564
140 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155