ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1391 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
09 พ.ย. 2554
1392 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนใน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
20 ต.ค. 2554
1393 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
22 ก.ย. 2554
1394 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
22 ก.ย. 2554
1395 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
22 ก.ย. 2554
1396 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนใน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
12 ก.ย. 2554
1397 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
30 มิ.ย. 2554
1398 ประกาศ การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
310
30 มิ.ย. 2554
1399 ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงป้ายสำนักงาน อบต.พรหมโลก เป็นเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
269
20 พ.ค. 2554
1400 ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงป้ายขอบคุณ ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
232
04 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| 140 |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155