ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1411 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงป้ายสำนักงาน อบต.พรหมโลกเป็นเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
242
24 ก.พ. 2554
1412 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
01 ธ.ค. 2553
1413 ประกาศ รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
29 ต.ค. 2553
1414 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
26 ต.ค. 2553
1415 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
26 ต.ค. 2553
1416 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาภูเขาสันนา หมู่ที่ 7
327
16 ก.ย. 2553
1417 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
08 ก.ย. 2553
1418 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาภูเขาสันนา ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
31 ส.ค. 2553
1419 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
31 ส.ค. 2553
1420 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
25 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| 142 |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155