ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1421 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
25 ส.ค. 2553
1422 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
19 ส.ค. 2553
1423 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาภูเขาสันนา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
19 ส.ค. 2553
1424 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
23 ก.ค. 2553
1425 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาภูเขาสันนา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
23 ก.ค. 2553
1426 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุง ศพด.พร้อมติดตั้งเครื่องเล่นสนาม ดาวน์โหลดเอกสาร
283
12 ก.ค. 2553
1427 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
215
09 ก.ค. 2553
1428 ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมติดตั้งเครื่องเล่นสนาม ดาวน์โหลดเอกสาร
230
08 มิ.ย. 2553
1429 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
07 มิ.ย. 2553
1430 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
27 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| 143 |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155