ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1431 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
27 พ.ค. 2553
1432 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมติดตั้งเครื่องเล่นสนาม ดาวน์โหลดเอกสาร
251
19 พ.ค. 2553
1433 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผ่อง - บ้านสวนกลาง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
28 เม.ย. 2553
1434 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผ่อง - บ้านสวนกลาง หมู่ที่ 8
256
20 เม.ย. 2553
1435 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบ้านปลายอวน หมู่ที่ 5
265
20 เม.ย. 2553
1436 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผ่อง - บ้านสวนกลาง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
02 เม.ย. 2553
1437 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบ้านปลายอวน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
02 เม.ย. 2553
1438 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผ่อง - บ้านสวนกลาง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
16 มี.ค. 2553
1439 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาภูเขาบ้านปลายอวน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
16 มี.ค. 2553
1440 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
05 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| 144 |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155