ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1441 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ศพด.อบต.พรหมโลก
431
05 ก.พ. 2553
1442 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
18 ม.ค. 2553
1443 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
09 ธ.ค. 2552
1444 ประกาศสำเนาสัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
18 พ.ย. 2552
1445 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
16 พ.ย. 2552
1446 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พรหมโลก งวดที่ 1
417
03 พ.ย. 2552
1447 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
787
27 ต.ค. 2552
1448 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
20 ต.ค. 2552
1449 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
19 ต.ค. 2552
1450 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
12 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| 145 |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155